Jose de Vries-Bos adviseur subsidies financiële dienstverlening bedrijven

Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA).

Heeft u de beschikking WGA 2015 ontvangen?
Duurzaam de laagste lasten met WGA Control!

WGA Control; wat houdt dat in?
De WGA Control controleert de beslissing (maar eigenlijk ‘de factuur’) die u van het UWV krijgt voor de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte medewerker.

Risico
U draagt het risico (de kosten) van de uitkering gedurende 10 jaar.
Behoort deze uitkering tot het risico van de werkgever? Dit is een terechte vraag , maar wordt te weinig gesteld.

WGA control stelt deze vraag voortdurend en realiseert vervolgens door een structurele aanpak een zo laag mogelijke last:
*WGA control beoordeelt de juistheid van de toerekening van het risico van de uitkering aan de werkgever.
*WGA control beoordeelt de juistheid van de toekenning.

Het uiteindelijke doel is om iedere onterecht toegerekende uitkering te verwijderen van de rekening van de werkgever. Of een werkgever nu bij het UWV zit of de stap wil maken richting Eigen Risico Dragerschap (ERD); er is maar 1 ding echt belangrijk: Het borgen van zo laag mogelijke WGA-lasten!

Ook de (ex-) werknemer heeft er voordelen bij. De uitkering van de werknemer gaat omhoog van 70% naar 75% bij indeling in de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en bovendien blijft de werknemer over het algemeen meer uit beeld bij het UWV.

De procedure kost u als werkgever vrijwel geen tijd en inspanning. Nadat er met een standaardbrief bezwaar is aangetekend loopt de procedure vrijwel volledig tussen UWV en het WGA control, Claimpoint.

De controle op WGA gelden is op basis van no cure-no pay en verzorgen wij graag voor u.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Jose de Vries via info@josedevriesadvies.nl of bel 0597-792006.

Nieuws >>

premiebesluiten Zw Flex,Wga Flex en WGA vast 2015 belastingdienst
In december vielen de Premiebesluiten 2015 van de belastingdienst in uw brievenbus. Het betreft ZW Flex, WGA Flex en WGA vast. Dit is het moment om deze besluiten op juistheid te laten checken,door middel van een Premiescan. Hierin wordt gekeken naar inhoudelijke correctheid van de besluiten,waarvoor medisch specialistische- en juridische medewerkers ingezet worden.Hun bevoegdheden staan toe om de inhoudelijke gegevens te contoleren,hiertoe is een accountant niet bevoegd. Deze Premie scan is op basis van no-cure ,no- pay en wordt volledig verzorgd door WGAcontrol Claimpoint. Een Premiesca... Lees meer »»