Jose de Vries-Bos adviseur subsidies financiƫle dienstverlening bedrijven

WBSO - Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

Om nog gebruik te kunnen maken van de wbso/rda in 2013 kan de aanvraag tot uiterlijk 31 augustus worden ingediend.

De WBSO is bestemd voor ondernemers en kennisinstellingen die speur-en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. J.G. de Vries Subsidieadvies heeft ruim ervaring in het aanvragen van de WBSO/RDA.

De WBSO ondersteunt 4 soorten projecten:
- ontwikkeling van nieuwe producten,productieprocessen of programmatuur
- technisch wetenschappelijk onderzoek
- een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen R&D project
- procesgericht technisch onderzoek

Voorwaarden
- er moet sprake zijn van een financieel risico om de innovatie uit te werken
- het moet technisch nieuw zijn
- men is nog niet begonnen voordat de aanvraag is ingediend

De uren voor de innovatie geven recht op 29,- per S&O uur per S&O medewerker. Met de WBSO wordt automatisch de RDA aangevraagd. Dit is voor de kosten en uitgaven die gemaakt worden om de innovatie te realiseren. De RDA bedraagt 54% van de goedgekeurde RDA kosten/uitgaven, of 54% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde WBSO uren (wanneer u minder dan 150 uur maakt is er sprake van forfait).

WIlt u in 2013 nog gebruik maken van de WBSO...dan moet uiterlijk op 31 augustus de WBSO worden aangevraagd.

Voor de WBSO geldt dat de uren dienen te worden bijgehouden zoals ook de kosten/uitgaven. Hiervoor is een eenvoudig overzichtje te gebruiken. De WBSO/RDA aanvraag kan u VEEL voordeel opleveren, informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden. J.G. de Vries subsidieadvies verzorgt de WBSO/RDA aanvraag zeer zorgvuldig en volledig voor u, zodat u zich bezig kunt houden met de uitvoering van uw innovatie! Uiteraard wordt met informatie die u verstrekt zeer discreet omgegaan.

Nieuws >>

premiebesluiten Zw Flex,Wga Flex en WGA vast 2015 belastingdienst
In december vielen de Premiebesluiten 2015 van de belastingdienst in uw brievenbus. Het betreft ZW Flex, WGA Flex en WGA vast. Dit is het moment om deze besluiten op juistheid te laten checken,door middel van een Premiescan. Hierin wordt gekeken naar inhoudelijke correctheid van de besluiten,waarvoor medisch specialistische- en juridische medewerkers ingezet worden.Hun bevoegdheden staan toe om de inhoudelijke gegevens te contoleren,hiertoe is een accountant niet bevoegd. Deze Premie scan is op basis van no-cure ,no- pay en wordt volledig verzorgd door WGAcontrol Claimpoint. Een Premiesca... Lees meer »»